Allah insanı neden yarattı kısaca

Allah’ın en güzel surette, ruhta ve bedende yaratmış olduğu varlık insandır. Tin Suresi 4. Ayette Allah’u Teala “Biz insanı en güzel şekil ve surette yarattık” buyurmuş ve insanı yarattığının açıklamasını bu ayet ile yapmıştır. Yaratma amacını ise Bakara Suresinde bulunan 34. Ayette “Bir zamanlar meleklere ve cinlere yaratmış olduğumuz insan olan Adem’e secde edin dedik de, iblis hariç hepsi secde etti ve iblis etmedi” buyurmuştur. İnsanoğlunu Allah’ın yaratmasındaki maksat insanın eline irade vererek meleklerden bile daha üstün olabileceğini kanıtlamaktır.

Allah yaratılışından sonra insanoğluna bir takım emirler ve nehiyler vermiş, haramdan sakınması ve yardımlaşma hususunda insanlara elinden geleni yapmasını da yüce kitabında tarif etmiştir. Bir ayeti celilesinde ise tam olarak İnsanoğlunun yaratılma nedenini şu şekilde açıklamıştır.

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (Zariyat Suresi 56. Ayet)

Bu ayet insanlar bana ibadet etsinler diye kesinlikle tercüme edilmemelidir, insanlar Allah’a kulluk yapmak için yaratılmışlardır. İbadet kişinin kendisi için yapmış olduğu eylemlerdir. Allah tarafından Allah insanları neden yarattı kısaca sorusuna cevap bulabilmek için, güzel ahlak kulluk hususundaki açıklamaya örnek verilebilir. Güzel ahlak sahibi olan kişiler her zaman Allah’a en güzel kulluğu yapan kişiler olarak Allah tarafından makbuliyet kazanmaktadırlar. Allah tarafından verilen dünya imtihanlarını da sabırla karşılamak güzel ahlaka örnek gösterilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir